Briefing

Jammer genoeg zijn er nog steeds heel wat duikers die ervan uitgaan dat een briefing voor de duik een overbodig iets is. Dat is jammer want deze briefing is de gelegenheid om even een aantal zaken op een rijtje te zetten voordat je in het water gaat. Eenmaal je beneden bent is het immers heel wat moeilijker om te overleggen wat je gaat doen in een bepaalde situatie.

Tijdens de briefing dient ondermeer besproken te worden welke regels tijdens de duik dienen nageleefd te worden (vb. max diepte, duikduur, plaats van de duikers in de ploeg, …) en hoe er gereageerd zal worden op bepaalde situaties. De briefing dient dan ook steeds aangepast te zijn aan de omstandigheden van de duik.

Hieronder geven we alvast enkele tips voor een goede briefing:

Veiligheid

 • is er zuurstof aanwezig en waar bevindt deze zich
 • plaats van het dichtstbijzijnde hospitaal
 • plaats van het dichtstbijzijnde caisson
 • noodnummer 112 en plaats van de gsm
 • is er een EHBO set voorzien
 • is een AED in de omgeving
 • oppervlakteveiligheid?

Duikprofiel

 • beschrijving van de duikplaats
 • inkadering van de max. duikdiepte en duiktijd
 • beschrijving van de duikroute en het duikprofiel
 • bespreking van de decompressiewijze (vergelijking computers, back-up)
 • aanduiden van de plaats van de buddy’s
 • herhaling van de belangrijkste duiktekens en procedures (duik beëindigen bij reserve, …)

Buddycheck

 • Aan de auto
  • controle van de flesdruk (check of de fles openstaat)
  • controleren of iedereen al zijn materiaal bij heeft
  • melden vertrek aan de oppervlaktebeveiliging
 • Aan de waterkant
  • herhaling max. diepte en tijd
  • controle werking jacket (effectief een beetje laten inblazen)
  • kompas instellen in een veilige terugkeerrichting
  • laat een buddy de verliesprocedure uitleggen