Opleiding tot 1ster instructeur (Scuba instructor level 2 – EN-14413)

Waarom wil je deze opleiding volgen?

Door het volgen van deze opleiding leert de kandidaat (naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van de voorgaande opleidingsniveaus):

  • Administratief en organisatorisch een duikschool te leiden.
  • In te staan voor de opleiding van duikers (1*D tot en met 3*Duiker) zowel theoretisch als praktisch.
  • Proeven af te nemen (theorie, zwembad en open water), volgens de bevoegdheden vermeld in de opleidingsprotocols.
  • De volledige organisatie van een clubduik in al zijn facetten op zich te nemen.


Voorwaarden om te kunnen deelnemen

  • Assistent-Instructeur en 4*Duiker zijn bij de start van de cursus.
  • 200 duiken (100 duikuren) gedaan hebben, waarvan 60 zeeduiken in de zone (30), waarvan ten minste 15 elders dan in de Oosterschelde.
  • 10 zeeduiken vanaf een boot uitgevoerd hebben.

Inhoud opleiding

  • Deze opleiding bestaat uit vier basismodules (Module 1, 2, 3 en 4).
  • Het succesvol afronden van deze 4 basismodules¬†wordt verplicht gevolgd door een Academische Zitting (deontologie van de instructeur).
  • Raadpleeg de NELOS-Infomap voor meer info.

Zie https://www.nelos.be/opleiding/Sportduiken.1*I voor meer informatie