Opleiding tot 3ster instructeur (Scuba instructor level 3 – EN-14413)

De titel van 3*Instructeur is de hoogste titel binnen ons opleidingssysteem. Als 3*Instructeur ben je niet alleen werkzaam binnen je eigen club, je werkt vooral voor de federatie. De examens voor Assistent-Instructeur, de opleidingen van instructeurs, de organisatie van Zeestages, de ontwikkeling van cursussen en nieuwe inzichten in de duiksport, … Het behoort allemaal tot je takenpakket. Natuurlijk doe je dat niet allemaal alleen. Je maakt deel uit van een team, het college der 3*Instructeurs. Dit college vormt, samen met de andere instructeurs, de drijvende kracht achter de NELOS-duiksport. Alle beslissingen die kunnen bijdragen tot een beter duikonderricht of  een betere veiligheid van onze duikers worden hier genomen.

Waarom wil je deze opleiding volgen?

Een 3*Instructeur is actief over de ganse NELOS. Hij moet beantwoorden aan de vereisten van de 2*Instructeurs, maar bovendien moet hij in staat zijn om:

 • Een examensessie voor Assistent-Instructeur te organiseren.
 • In te staan voor de opleiding en vorming van instructeurs.
 • Als jurylid deel te nemen aan de examens voor de instructeurs.
 • Op te treden als organisator van duikuitstappen, scholing- of vervolmakingstages en daarbij zelfs onbekende duikplaatsen kunnen aandoen.
 • Medeverantwoordelijk te zijn voor het in stand houden, verspreiden en ontwikkelen van het NELOS-duikonderricht in de breedste betekenis.
 • Daartoe moet hij actief zijn in de Commissie van het NELOS-Duikonderricht en het College van de 3*Instructeurs.
 • Hij dient zich te houden aan het reglement van inwendige orde van het college der 3*Instructeurs.

Voorwaarden om te kunnen deelnemen

 • Voor het gedeelte theorie:
  • 2*Instructeur zijn sinds 12 maanden op datum van het theoretisch examen;
  • 21 jaar oud zijn;
  • voorgesteld worden door de voorzitter en Duikschoolverantwoordelijke van de club. Kandidaten die geweigerd worden, kunnen zich wenden tot het Bestuur van het Duikonderricht;
 • Voor het gedeelte verhandeling:
  • geslaagd zijn voor de theorie.
 • Voor het gedeelte Zeestage:
  • geslaagd zijn voor het eerste en tweede luik;
  • 20 openwaterduiken hebben geleid, waarvan minstens 10 zeeduiken sinds het behalen van 2*Instructeur;
  • minstens 300 duiken gedaan hebben voor minstens 150 duikuren (100 zeeduiken in de zone (30)), waarvan minstens 75 elders dan in de Oosterschelde;
  • 30 zeeduiken vanaf een boot, waarvan 10 sinds het behalen van 2*Instructeur;
  • duikers die 50 jaar of ouder zijn voegen bij de inschrijving voor de Stage een medisch attest toe, afgeleverd door een dokter van de Geneeskundige Commissie.

Inhoud opleiding

Het examen 3*Instructeur bestaat uit 3 luiken:

 • de theorie;
 • de verhandeling;
 • de Zeestage.

Wie organiseert de lessen en waar kan je terecht voor meer informatie voor en tijdens de opleiding?

 • De Commissie Duikonderricht.
 • Raadpleeg de NELOS-Infomap voor meer info.

Zie https://www.nelos.be/opleiding/Sportduiken.3*I voor meer informatie